Stockholm - ICA Supermarket Sabbatsberg (Storbildsskärm)

Nå ut i Stockholm


Kunder i butiken: 90 000 / månad
Antal kontakter: över 440 000 / månad

Förbipasseringar
Fordon: 275 000 / månad
Cyklister: 46 500 / månad
Fotgängare: 124 000 / månad

Antal skärmar 1 st
Storlek ca 4,5 kvadratmeter
Besökare se ovan